2006 SBSE Trip Dates:

2006 SBSE Documents and Photos

2006 Participants:

Leader: Mitsuyuki Nagata

Asst. Leaders: Takumi Yasuda, Tamiyo Yamamoto, Yoshikazu Minamiguchi

Eri Ibata Rika Ikukawa
Takahiro Ishizaki Taichi Maeshiro
Akiko Matsumoto Rina Matsumoto
Aoi Ninomiya Yusuke Nishio
Syusaku Ota Takahiro Sato
Syunsuke Takahashi Yuri Takeuchi