2000 SBSE Trip Dates:

2000 SBSE Documents and Photos

2000 SBSE Participants:

Leader: Mitsuyuki Nagata

Assistant Leaders: Michimasa Kimura, Keiko Tomita, Hiroshi Hashimoto

Yuina Azuma Miki Fujii
Hiroyuki Iwamuro Tomoaki Kikuchi
Ayaka Kobayashi Ryouta Komori
Naoko Maki Mao Okunaka
Tomoki Shigaki Miyako Suekane
Akihiro Takeuchi Youhei Tsuji